» prezentare
» bibliografie
» pesteri
» spiritual
» idei
» statiuni balneoclimaterice
» drumuri spre lacuri
» trasee Bihor-Vladeasa
» buletin informativ - localitatile Romaniei
» legende
» folclor
» terapie
» muntii nostri
» album cu poze din Romania Marcian David BleahuIasi

Iasi

 

Iasi oras - Terasele Bahluiului - Campia Moldovei/raul Bahlui la confluenta cu raurile Nicolina, Cacaina, Ciric, Doi Peri - Ciric (iaz) Dealuri: Repedea, Breazul, Caprita, Cetatuia, Copou, Humosu, Ciric, Galata - Balneo - ape minerale la Nicolina, Catedrala Mitropolitana hramuri: "Intampinarea Domnului, Sf. Gheorghe, Sf. Paraschiva" cu moastele facatoare de minuni ale Sfintei Paraschiva 1833, Manastirea "Bucium" cu hramuri: "Pogorarea Sf. Duh si Duminica Sfintilor Romani" (M) 1863 Icoana Maicii Domnului,

 

 

   Biserica Manastirii Bucium

 

Manastirea "Cetatuia Sf. Ap. Petru si Pavel" (M) 1668,

 

Biserica Manastirii Cetatuia

 

Manastirea "Golia - Inaltarea Domnului" (M) 1515 Icoana Maicii Domnului facatoare de minuniManastirea "Sf. Atanasie si Chiril - Podgoria Copou", Manastirea "Trei Ierarhi" (M) 1639, Manastirea "Sf. Nicolae Domnesc" (M) 1492 ctitor Stefan cel Mare, Manastirea "Frumoasa" 1753 (F) cu Biserica din 1583 hramuri: "Sf. Arh. Mihail si Gavriil, Adormirea Maicii Domnului, Sfanta Ecaterina",

 

Manastirea Frumoasa

 

Palatul domnesc 1818-Biserica, Biserica "Nicorita" 1626, Biserica "Barnovschi" 1627, Manastirea "Galata - Inaltarea Domnului" 1576 (F) ctitor Petru Schiopul/Dealul Galata, Schitul "Zane" - numeroase biserici vechi-monumente de arhitectura si istorice, Candela Solara a lui Constantin Antohi 2002, aeroport, Dl. Repedea-monument al naturii, 14 Octombrie "Zilele Iasilor"

 

Parcul Copou Teiul lui Eminescu

 

"Plopii fara sot"

 

Pascani - oras - Terasele Siretului - Podisul Falticeni - Biserica "Sf Voievozi"/"Sf.arh. Mihail si Gavriil" 1664, Casa Cantacuzino Pascanu 1640, muzeu etno, Biserica din Vladesti - Icoana Maicii Domnului facatoare de minuni, Mihail Sadoveanu (scriitor) muzeu memorial, padurea "Valea Seaca" tabara, termocentrala

Harlau oras - Dealul Mare - Harlau - Campia Moldovei/raul Bahlui si raul Nicolina Dl. Gurguiata, Holm, Sangeap Mv. Dealu Mare - case domnesti 1486 (ruine), Biserica "Sf. Gheorghe" 1492 ctitor Stefan cel Mare - pictura, Biserica "Sf. Dumitru" 1540 ctitorie Petru Rares, muzeu istorie-etnografie, spital 1858, Biserica "Sf. Nicolae-Munteni" 1848, Casa memoriala "Logofatul Tautu" sec.17

Targu Frumos oras - Campia Jijiei Inferioare - Saua Ruginoasa/raul Bahluiet la confluenta cu raul Adancata - Iazul Paharnicului (lac) Dl. Bostanului, Orpazu - muzeu etno si arheologie, Biserica "Sfanta Cuvioasa Parascheva-Domneasca" 1535 ctitor Petru Rares, Biserica "Coborarea Duhului Sfant" 1593, Biserica "Sf. Nicolae" 1801, s-a nascut criticul literar Garabet Ibraileanu (1871-1936) si poetul Theodor Neculuta (1859-1904)

Alexandru I. Cuza sat Scheia Zona Saua Ruginoasa/raul Siret la confluenta cu raul Mihailei Dl. Scheia, Teiul, Conacul Sturdza-Scheianu 1808, Batalia lui Stefan cel Mare cu turcii din 1486

Andrieseni sat Buhaeni - Campia Jijiei/raul Jijia - Manastirea "Soldana - Sf. Imp. Constantin si Elena" (M) 1828/1997

Andrieseni sat Iepureni - Campia Jijiei/raul Jijia la confluenta cu raul Iepureni Dl. Iepureni, Dealul din Mijloc - Biserica "Buna Vestire" 1806, Biserica "Sf. Vasile" 1783

Aroneanu - comuna - Colinele Bahluiului/raul Ciric Aroneanu (lac) - Biserica "Sf. Nicolae-Aron Voda" 1594 (a fostei manastiri Aroneanu)

Aroneanu sat Rediu Aldei - Colinele Bahluiului/raul Valea Lunga Dl. Rediu Aldei, Comanul, Holmul Mare, Coada Stancii - Biserica "Sf. Ilie" 1718

Baltati sat Madarjesti - Campia Jijiei Inferioare - Lunca Bahluietului/raul Bahluiet la confluenta cu raul Lungani - Biserica din lemn "Sf. Grigore Teologul" sec.19

Barnova - comuna - Podisul Central Moldovenesc/raul Nicolina la confluenta cu raul Barnova Dl. Repedea-Pietrarie, Barnova, Rusului, Curaturi - Manastirea "Sf. Gheorghe - Barnova" (M) 1629, 'Trei Sarmale' han

Barnova sat Pietraria - Podisul Central Moldovenesc Dl. Repedea - Manastirea "Piatra Sfanta - Tarata" / Tarita (M) 1727 ctitor Grigorie Ghica

Belcesti - comuna - Terasele Bahluiului/raul Gurguiata - Cicadaia (iaz) Dl. Buhnei, Cicadaia, Ciomag, Dajdia - Biserica "Sf. Ilie" 1862

Bivolari sat Solonet - Lunca Prutului/raul Prut la confluenta cu raul Solonet Dl. Solonet - Biserica "Sf. Ilie" 1820

Butea sat Miclauseni - Saua Strunga Ruginoasa/raul Boca Dl. Bou-Batran, Fagetel - Manastirea "Miclauseni" (F) 1472, castelul "Sturdza" sec.17 obiecte vechi, Biserica cu dublu hram "Sfintii Voievozi si Buna Vestire" 1787, monumentul domnitorului Ioan Sandu Sturdza 1875, mormantul lui Alecu Sturza, "Trei Iazuri" popas

Ceplenita - comuna - Coasta Cotnarilor/raul Bahlui Dl. Armanul, Babanul, Broscaria, Dumbrava Rosie, Galusca - Conacul "Cantacuzino-Pascanu" 1835, Biserica "Sfintii Voievozi" 1802, pod de piatra sec.15

Ceplenita sat Zlodica - Coasta Cotnarilor/raul Buhalnita si raul Zlodica - Pod zidit din piatra de Stefan cel Mare sec.15, Beciul lui Zlodica sec.15, Biserica din lemn "Sf. Gheorghe" sec.17

Ciurea sat Hlincea - Campia Jijiei - Podisul Hlincea Dl. Hlincea - Manastirea "Hlincea" (M) 1560 Maria Zotta cu Biserica "Sf. Gheorghe" pictata in fresca in 1659, asezare bordeie slave din est sec.7-9 d.Hr

Ciurea sat Slobozia - Campia Jijiei-Podisul Central Moldovenesc Dl. Bordea, Movila - Biserica "Sf. Nicolae" 1721

Costesti - comuna - Campia Jijiei Inferioare - Saua Ruginoasa/raul Bahluiet Dl. Ulmisul, Pietraria (Viei) - Biserica din lemn "Sfintii Voievozi" 1777

Costuleni - comuna - Coasta Prutului/raul Covasna - Buzduva (balta) Dl. Boistea (Stanca), Costuleni, Marcociul - Biserica "Sf. Nicolae" 1858

Costuleni sat Covasna - Coasta Prutului/raul Covasna Dl. Podisu, Mesteacan - Biserica din lemn "Sf. Nicolae" 1739, Prozatorul Titus Hotnog (1890-1957)

Cotnari - comuna Zona Dealul Mare Harlau/raul Rascana la confluenta cu raul Cotnari Dl. Catalina Biserica "Cuvioasa Parascheva" 1493 ctitor Stefan cel Mare, Biserica "Sf. Nicolae" 1617, ruine case domnesti sec.15, Schitul "Sf. Ilie - Cotnari", vestigi cetate traco-getica sec.4-3 I.Hr/Dl. Catalina - traditii Catalina, beciurile caselor domnesti sec.15, ruinele Bisericii catolice 1561, Biserica "Cuvioasa Paraschiva" sec.16, Dealul Furcilor -furci pentru pedepsirea condamnatilor

Cotnari sat Carjoaia - Dealul Mare Harlau/raul Carjoaia (Vacaria) Dl. Carjoaia - Podul de piatra din sec.15, beciurile caselor domnesti 1491, Biserica catolica (Despot Voda) 1561, castel - arhitectura franceza

Cotnari sat Luparia - Dealul Mare Harlau/raul Imputita (Puturoasa) - Schitul "Cotnari - Liteanca" (M) 1995

Cozmesti - comuna - Podisul Central Moldovenesc/raul Cozmesti - Schitul "Sf. Gheorghe - Cozmesti" 2000

Cristesti - comuna - Podisul Sucevei/raul Moldova la confluenta cu raul Cristesti Dl. Cristesti, Letcanilor - Biserica "Sfintii Voievozi" 1657

Cucuteni - comuna - Coasta Moldava - Dealul Mare Harlau/raul Toleasa si izvorul raului Ordea Dl. Cucuteni, Spinoasa, Cetatuia, Gosan, Holm - casele fam. Cantacuzino sec.17-18, Bisericile "Schimbarea la Fata" 1777 si "Sfintii Voievozi" 1804

Cucuteni sat Baiceni - Coasta Moldava - Dealul Mare Harlau/raul Valea Oilor - Balta Arsa (iaz) Dl. Basaraboaia, Cetatuia, Dambul Morii - balneo-izvor apa minerala sulfatata - Schitul "Acoperamantul Maicii Domnului - Baiceni - Pocrov" (M) 1992, Biserica din lemn "Sfanta Treime" 1808, Dl. Cetatuia - interes arheologic

Dagata sat Manastirea - Podisul Central Moldovenesc/raul Manastirea si raul Fataciunea Dl. Cetatea, Tansei - Manastirea "Cetatea Dagata" (M) 1475/1993, Biserica din lemn "Sf. Ioan Botezatorul" 1723

Deleni sat Feredeni - Campia Jijiei Inferioare/raul Bahlui Dl. Cerbatoarea - "Crupenschi" ruine curti boieresti sec.18, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1791 cu zid de incinta

Deleni - comuna - Campia Jijiei Inferioare - Dealul Mare/izvorul raului Gurguiata - Gurgoaia (iaz) Dl. Lespezi - Manastirea "Lacuri" (sau Sihastria din Codru Delenilor) (M) 1724 cu Biserica "Sf. Nicolae" 1724, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1668 picturi murale, Palatul Ghica 1730, Rates sec.18

Dobrovat - comuna - Podisul Central Moldovenesc/raul Vasluiet si raul Dobrovat Dl. Coloneasa, Duruitoarea, Runcu, Rosu - Manastirea "Dobrovat" (F) 1503 ctitorita de Stefan cel Mare cu biserica "Pogorarea Duhului Sfant" catapeteasma- facatoare de minuni si picturi din 1527/1529 (cazare), Biserica paraclis "Sf. Gheorghe" 1743, Biserica din lemn "Sf. Pantelimon" 1797, padurile sfinte, catapeteasma

Dolhesti sat Bradicesti - Podisul Central Moldovenesc/raul Bradicesti Dl. Cetatuii - Manastirea "Bradicesti" (Manastirea dintre tei) (M) 1690 cu Biserica din lemn "Buna Vestire" 1692 si o Biserica "Sf. Ilie"

Draguseni sat Frenciugi - Podisul Central Moldovenesc - Valea Stavnic/raul Stavnic Dl. Frenciugi - Biserica din lemn parohiala 1800 crucea veche, Biserica "Sfanta Treime" 1783

Dumesti sat Pausesti - Colinele Bahluiului - Pausesti (iaz) Dl. Pausesti, Carpen, Chilisoaia, Ciritei - Biserica din lemn "Sf. Gheorghe" 1643, Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1805

Erbiceni - comuna - Colinele Bahluiului/raul Zavarca - Buhusoaia (iaz) - han de tip rates sec.18, Biserica din lemn "Sf. Imp. Constantin si Elena" 1848

Focuri - comuna - Campia Jijiei Inferioare/raul Jijioara (Garla Morii) la izvorul raului Zavarca si confluenta cu raurile Borosoaia, Fantanele Bogdan (iaz) - Dl. Branza Rosie, Dealul Rotund, Praguri, Jidanul, Gloduri

Gorban sat Scoposeni - Interfluviul Prut Jijia/raul Prut - Biserica sec.16

Grajduri sat Poiana cu Cetate - Podisul Central Moldovenesc izvorul raului Cutinca Dl. Bordea - Ruinele bisericii Cujna sec.17, urme cetate neolitica intarita

Gropnita - comuna - Campia Jijiei Inferioare/raul Jijioara (Garla Morii) - Boziana (iaz) - Gropnita (iaz) Dl. Gropnita, Basarabi, Crucea - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1830

Halaucesti - comuna - Terasele Siretului - Podisul Falticeni - Burdujoaia (balta) Dl. Fagetul - Biserica "Sfanta Fecioara" 1762

Helesteni - comuna Saua Strunga Ruginoasa/raul Tiganca Dl. Ruginoasa, Barcul - Biserica "Sf. Voievozi" 1780 helesteie

Holboca - comuna - Campia Jijiei Inferioare - Terasele Bahluiului/raul Bulgarilor (Orzeni) Dl. Covasa - Biserica "Sf. Nicolae" 1800 - "Izvorul Pandarului" oase de mamifere cuaternare si morminte de inhumatie

Horlesti sat Scoposeni - Coasta Iasilor/raul Voinesti la confluenta cu raul Horlesti Dl. Cosare - Biserica "Sf. Voievozi" 1810

Ion Neculce - comuna - Campia Jijiei Inferioare - Saua Ruginoasa/raul Bahluiet la confluenta cu raurile Ciunca (Plotunita), Cristesti Dl. Prigoreni, Bostanului, Custurei - Cronicarul Ion Neculce urmele caselor 1745, mormantul tatalui scriitorului Ion Creanga (Stefan al Petrii)

Letcani - comuna - Lunca Bahluiului - Terasele Bahluiului/raul Bahlui Dl. Coroi, Corbul, Holm - Biserica "Sf. Spiridon-Rotunda" 1795 si "Sf. Imp. Constantin si Elena" 1802 ctitor Constantin Bals - "Arcaciul" vale pe stanga paraului Vatavoaia - adapost de iarna pentru tarlele ciobanilor

Letcani sat Cogeasca - Lunca Bahluiului - Terasele Bahluiului/raul Voinesti - Cucuteni (lac) Dl. Cogeasca - Biserica din lemn "Nasterea Sf. Ioan Botezatorul" 1848

Letcani sat Cucuteni - Lunca Bahluiului - Terasele Bahluiului/raul Cucuteni - Cucuteni (lac) Dl. Holmului, Cosare, Cucuteni - Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1622

Lungani - comuna - Coasta Iasilor/raul Albesti si raul Valea Lacului - Valea Lacului (lac) Dl. Botesti, Buda lui Rata - Schitul "Sf. Antonie cel Mare" 2000

Lungani sat Goesti - Coasta Iasilor/raul Goesti si raul Valea Lacului Dl. Boul, Brezila - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1813, casa scriitorului "Barbu Delavrancea" aici a fost scrisa trilogia istorica "Apus de Soare", "Viforul" si "Luceafarul"

Madarjac - comuna - Coasta Iasilor/raul Sacovat la confluenta cu raul Balta Neagra Dl. Culmea Rotariei, Dealul Mare - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fostului schit din 1785, Biserica din lemn "Sf. Grigore Boguslavul" 1816

Mircesti - comuna - Lunca - Terasele Siretului - Biserici "Sf. Voievozi" 1809 si "Adormirea Maicii Domnului" 1875 - Poet si om politic Vasile Alecsandri - casa memoriala 1865

Mironeasa sat Schitu Hadambului - Podisul Central Moldovenesc Dl. Mare al Iasilor, Arama, Manastirei, Comori - Manastirea "Schitu Hadambului - Hadambu" (M) sec.1659 Biserica - Icoana Maicii Domnului izvoratoare de mir  - facatoare de minuni

Miroslava sat Balciu - Lunca si Terasele Bahluiului/raul Balciu Dl. Miroslava, Balciul - Biserica din lemn "Sf. Voievozi" 1751

Miroslava sat Ciurbesti - Lunca si Terasele Bahluiului/raul Loca - Ciurbesti (lac), Barca (iaz) Dl. Miroslava, Barca, Ciurbesti - Biserica "Sf. Voievozi" 1769, Biserica din lemn "Sf. Nicolae" 1806

Miroslava sat Valea Adanca - Lunca si Terasele Bahluiului/raul Valea Adanca Dl. Miroslava, Nucului - Biserica "Sf. Nicolae" 1776

Miroslava sat Cornesti - Lunca si Terasele Bahluiului/raurile Cornesti si Boghea - Cierul (iaz), Cornesti (iaz) - Iezareni (lac) Dl. Miroslava, Boghea, Cotmanoaia - Biserica 1833, Scriitor Dimitrie Anghel - muzeu memorial

Miroslava sat Vorovesti - Lunca si Terasele Bahluiului/raul Vorovesti Dl. Miroslava - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1745, Biserica din lemn "Sf. Gheorghe" 1768

Miroslovesti - comuna - Podisul Falticeni/raul Bahna - Biserica din lemn "Cuvioasa Parascheva" 1535 - scoala agricola din 1831

Mosna - comuna - Podisul Central Moldovenesc la izvorul raului Mosna Dl. Crasna - Biserica "Sf. Voievozi" sec.18, urme cetate dacica

Motca sat Boureni - Podisul Sucevei/raurile Boura si Bargau Dl. Soci - Manastirea  "Sf. Imp. Constantin si Elena - Boureni" hram (Sf. Arh. Mihail si Gavriil) (8 noiembrie)  (M) 1657 - 12 km V de Pascani si 23 km E de Targu Neamt; ctitorita de Dragos Voda cu inscriptie din 1352 pe clopotul cel mic; biserica de zid ctitorita in 1657 de calugari, apartinand, dupa unii, Sturzestilor (fara pictura) -  Schitul "Sihla - Sf. Teodora de la Sihla - Codrii Pascanilor" (M) 1991, motel in padurea Motca

Movileni - comuna - Campia Jijiei Inferioare - Cumpana Jijiei/raul Amara Dl. Batca, Movila Amara - 25 mai 1455 Petru Aron cucereste prin lupta Scaunul Moldovei in fata lui Alexandru Voda

Movileni sat Larga Jijia - Cumpana Jijiei - Podisul Misesti/raurile Jijia si Jijioara (Garla Morii) - Larga (lac) Dl. Dealul lui Dumnezeu, Cailor, Corbul, Dealul din Mijloc, Domnitei - Biserica din lemn sec.18

Podu Iloaiei - comuna - Terasele Bahluietului - Cumpana Bahluiului/raul Bahlui la confluenta cu raul Bahluiet - Podu Iloaiei (lac) Biserica "Sf. Nicolae" sec.18

Popesti - comuna - Coasta Iasilor Dl. Gagi - Conacul Cantacuzino-Pascanu sec.18, Biserica "Sf. Varvara" 1776, Biserica "Sf. Voievozi" 1776, Biserica "Sfanta Treime" 1700

Popesti sat Doroscani - Coasta Iasilor/raul Doroscani - Doroscani (iaz) Dudau (iaz) Dl. Berbecul - Biserici "Sfintii Voievozi" 1785 si "Sf. Nicolae" sec.18

Popesti sat Harpasesti - Coasta Iasilor/raul Harpasesti - Fandolica (iaz) Dl. Harpasesti, Florea - Biserica "Sf. Imp. Constantin si Elena" 1833

Popricani sat Carlig - Campia Jijiei Inferioare  - Terasele Jijiei/raurile Cacaina, Neagra la confluenta cu raurile Boldisor, Carlig, Fedelesul Dl. Carlig - Biserica "Sf. Prooroc Isaia" 1815

Prisacani - comuna - Lunca Prutului/raul Prut - Ciobarciul (balta) - Brodul (balta) - Biserica "Sfintii Voievozi" 1797 ctitor Veniamin Costache

Raducaneni - comuna - Coasta Prutului/raul Bohotin si raul Bazga Dl. Besleaga, Corbul, Dumbrava - balneo - izvoare ape minerale bicarbonate, sulfatate, calcice, magneziene, casa Rosetti-Catargiu sec.19

Rediu - comuna - Campia Jijiei Inferioare/raul Rediu Dl. Breazu - vestigii ceramica Cultura La Tene si asezare sec.4, Biserica "Sf. Grigore" sec.19

Romanesti - comuna - Campia Jijia Bahlui/raurile Hoisesti si Romanesti - Ghemul/Butuluc (iaz) Dl. Amara, Basarabi, Fundatura, Gaunoasa - Biserica "Sf. Gheorghe" 1821, Dl. Amara - izvoare si saraturi (magneziu si potasiu)

Roscani - comuna - Lunca Prutului - Colinele Padureni-Canesti/raul Roscani - Cauesti (iaz) - Roscani (iaz) Dl. Roscani, Capul Dealului, Carbuna, Crucea - "Drumul furilor", Padurea Roscani (rezervatie forestiera), salba de lacuri

Roscani sat Radeni - Lunca Prutului - Colinele Padureni-Canesti/raurile Frasinu si Radeni Dl. Pauleni, Turia - Biserici "Sfanta Treime" 1750, "Sf. Gheorghe" 1780 si "Sfintii Voievozi" sec.18

Ruginoasa - comuna - Saua Ruginoasa Strunga/raul Barcu Dl. Bobeica, Ciortolom, Draghici, Holm - Palatul domn. Al. I. Cuza 1811 (muzeu memorial), Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1833, han sec.18

Scanteia - comuna - Interfluviul Rebricea  - Saraturi/raul Rebricea si raul Saraturi Dl. Carpa - Schitul "Borosesti" 2000, Biserica "Sf. Voievozi" sec.17, Biserica  "Cuvioasa Parascheva" 1636 ctitorita de Vasile Lupu

Scanteia sat Borosesti - Podisul Central Moldovenesc/raul Saraturi Dl. Borosesti, Cujba - Biserica din lemn 1812/1824, "Tara de dincolo de magura", Poiana cu schit - Poiana cu Cetate - Duma Negru

Schitu Duca sat Blaga - Coasta Prutului - Terasele Vasluietului Dl. Blaga, Bursucaria, Curaturi, Rosu - Manastirea "Adormirea Maicii Domnului - Blaga" (F)

Schitu Duca sat Poiana - Coasta Prutului - Terasele Vasluietului/raul Vaslui Dl. Podisu - Biserica din lemn "Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul" 1744, "Padurea Poieni" (rezervatie naturala: plantatie de pin, larice si molid)

Scobinti sat Zagavia - Dealul Mare Harlau/raul Bahlui Dl. Sangeap - Biserica "Nasterea Domnului" 1624 a fostei manastiri Zagavia, mormantul Episcopului Amfilohie Hotiniul - autorul I-ului manual de geografie

Scobinti - comuna - Dealul Mare Harlau Dl. Basaraba, Dealul lui Voda - Manastirea "Schimbarea la Fata" 2000, Biserica "Buna Vestire" 1849 ctitor Mihai Cantacuzino

Sinesti - comuna - Coasta Iasilor Dl. Albicioaia, Capraria - Biserici "Buna Vestire" 1717 a fostului schit si "Adormirea Maicii Domnului" 1820

Siretel sat Satu Nou - Dealul Mare Harlau/raul Siretel la confluenta cu raul Valea Mare Dl. Berezlogi - drumetii spre Dealul La Trei Pietre

Stolniceni Prajescu - comuna - Podisul Falticenilor/raul Balta Noua (balta) - Biserica din lemn "Nasterea Maicii Domnului" sec.18, Biserica "Sf. Gheorghe" 1810, ruinele hanului Ternovschi sec.18, curtile boieresti fam. Prajescu

Strunga sat Habasesti - Saua Strunga Ruginoasa la izvorul raului Boca Dl. Boca, Teiul - Biserica "Sf. Gheorghe" 1762

Strunga sat Fedeleseni - Saua Strunga Ruginoasa/raul Bahna Dl. Culmea Siretului, Ciritei - Biserica din lemn "Sf. Nicolae" 1747 a fostului Schit Fedeleseni

Strunga sat Crivesti - Saua Strunga Ruginoasa/raul Criva Dl. Culmea Siretului, Crivesti - Biserica sec.17 monument istoric

Strunga - comuna - Saua Strunga Ruginoasa/raurile Strunga si Bogdanesti Dl. Culmea Siretului, Gaureana, Darmoxa - balneo-izvoare ape minerale bicarbonate indicate in reumatism - urme cetate dacica, "Saua de la Strunga", Padurea seculara "Soci"

Scheia - comuna - Podisul Central Moldovenesc - Dl. Bolnita, Bourul, Dupaita, Faurul Mv. Scheia - Biserica din lemn "Sf. Gheorghe" sec.17, conacul "Alexandrescu" sec.19, bordei sec.19

Sipote - comuna - Colinele Miletinului/raul Miletin la confluenta cu raul Recea Dl. Buhaieni, Comorei, Doamnei - Biserica "Sf. Ioan cel Nou" 1507/1780 ctitor Luca Arbore, curtea lui Luca Arbore sec.15

Targu Frumos sat Buznea - Campia Jijiei Inferioare - Saua Ruginoasa/raul Bahluiet la confluenta cu raul Buznea Dl. Beciu - Biserica "Sfanta Treime" 1854

Todiresti sat Stroesti - Dealul Mare - Podisul Sucevei/raurile Recea si Broscaria - Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.15 ctitor Stefan cel Mare, Biserica din lemn "Sf. Nicolae" 1803

Todiresti sat Baiceni - Dealul Mare - Podisul Sucevei/raul Valea Oilor Dl. Basaraboaia, Gosan - Schitul "Izvorul Tamaduirii - Baiceni" (M) 1997

Todiresti - comuna - Dealul Mare - Podisul Sucevei/raurile Todiresti si Cotocu Dl. Badilita, Ciumalul, Laiului - Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1775

Tomesti sat Vladiceni - Coasta Iasilor/raul Vladiceni Dl. Vladiceni, Blanarul - Manastirea "Vladiceni - Sf. Ioan Teologul"  (M) 1415

Trifesti sat Vladomira - Lunca Prutului - Colinele Padureni-Canesti/raul Prut - Biserica "Sfanta Treime" 1848, "Cornu' lui Sas" 1652 batalia intre Stefan Comsa si Constantin Movila

Trifesti sat Hermeziu - Lunca Prutului - Colinele Padureni-Canesti/raul Prut - Biserica "Sf. Imp. Constantin si Elena" 1839, casele fam. Negruzzi cu parc (mormantul), muzeu memorial "Costache Negruzzi"

Tibanesti sat Griesti - Podisul Central Moldovenesc/raul Zoii - Mucului (iaz) - Biserica "Sf. Imp. Constantin si Elena" 1784

Tibanesti - comuna Podisul Central Moldovenesc - Dl. Tibanesti, Durducul, Holm - vestigii Epoca Bronz, conacul P.P. Carp sec.19, Biserica 1834

Tiganasi - comuna - Campia Jijiei Inferioare - Lunca Jijiei/raurile Blandesti, Fundoaia, Plopu Dl. Suhatu Mare - Bisericile "Sf. Spiridon" 1802 si "Adormirea Maicii Domnului" 1860, "Raiul" nume vechi

Tutora sat Chiperesti - Coasta Prutului/raul Jijia la confluenta cu raul Bahlui Dl. Doamnei - Biserica "Sf. Nicolae" sec.18, han 1805

Ungheni - comuna - Lunca Prutului/raul Prut Biserica 1830

Victoria sat Sculeni - Colinele Bahluiului - Lunca Prutului/raul Prut - Iantul (balta) - Biserica "Sf. Nicolae" 1825

Victoria sat Luceni - Colinele Bahluiului - Lunca Prutului/raul Jijia - Balta Lata (balta) Dl. Movila din Mijloc - Biserica "Sf. Nicolae" 1830

Vladeni sat Borsa - Colinele Miletinului - Colinele Padureni-Causesti/raurile Harabau, Puturoasa - Iazu lui Dumnezeu (iaz) Dl. Bodruz, Borsa - Biserica "Sfintii Voievozi" 1820

Voinesti - comuna - Coasta Iasilor la izvorul raului Voinesti Dl. Voinesti, Chiclui, Comorilor, Custura, Frasinul Biserica 1767/1832, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1905

Voinesti sat Schitu Stavnic - Coasta Iasilor/raul Stavnic - Dl. Dealul Mare - Manastirea "Stavnic" (M) sec.18 cu biserica "Sf. Dumitru/Adormirea Maicii Domnului" 1727 

 

| sus |
Copyright © 2005-2017 e-calauza.ro. Toate drepturile rezervate.